Game Designer | UX Engineer | GUI-UI Designer| Growth Hacker | Prompt Engineer | Developer | Analyst

About Me (Hakkımda)

[EN] Hello, I am Recep Emre. For many years, I have produced freelance and project-based software, design, digital media, technical infrastructure, etc. projects and provided consultancy to many different sectors. I do my job passionately because I love multidisciplinary work and being versatile. For this very reason, I have actively divided my career into two. The first one is a department based entirely on the game industry and in this department, I provide services and consultancy in areas such as Game Design, User Experience Analysis and Design, Community Management, Game Project Management, GUI Design, Website Development, Game Studio Setup and Management, Social Media and Digital Marketing, Localization, Creative Content Production. In the other part of my career, I provide services and consultancy in areas such as User Experience Analysis and Design, Web Development, UI Design, Growth Hacking, Data-Driven Strategy Development, Project Management, Business Analysis, QA Testing.

[TR] Merhaba, ben Recep Emre. Uzun senelerdir bir çok farklı sektöre freelance ve proje bazlı olarak yazılım, tasarım, dijital medya, teknik alt yapı vb. alanlarda projeler ürettim ve danışmanlıklar verdim. Multidisipliner çalışmayı ve çok yönlü olmayı sevmem sebebiyle işimi tutkuyla yapmaktayım. İşte tam da bu sebeple aktif olarak kariyerimi ikiye bölmüş bulunmaktayım. Bu bölümlerden ilki tamamen oyun sektörü üzerine kurulu olan bir bölüm ve bu bölümde sektörde ihtiyaç olabilecek Oyun Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi Analizi ve Tasarımı, Topluluk Yönetimi, Oyun Projesi Yönetimi, GUI Tasarım, Websitesi Geliştirme, Oyun Stüdyosu Kurulumu ve Yönetimi, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama, Lokalizasyon, Yaratıcı İçerik Üretimi gibi alanlarda hizmetler ve danışmanlıklar vermekteyim. Kariyerimin diğer bölümünde ise sektör ayırt etmeden, Kullanıcı Deneyimi Analizi ve Tasarımı, Web Geliştirme, UI Tasarım, Growth Hacking, Veriye Dayalı Strateji Geliştirme, Proje Yönetimi, İş Analizi, QA Test gibi alanlarda hizmetler ve danışmanlıklar vermekteyim.

Fantastik Dünya Yolcusu

    Spotify Playlist